Aanpak

Het is de aanpak van ERP2Optimize om vanuit de functioneel beheerdersrol de optimalisaties bij een klant te inventariseren en voor te stellen. Dit met als doel gezamenlijk met de klant te komen tot een optimaal gebruik van de ERP applicatie (Oracle, SAP, Navision, Afas, etc)

Wij zullen starten met het inventariseren van de huidige processen en het gebruik van de ERP applicatie. Daar waar er verschillen zitten en winsten behaald kunnen worden, zal dit in een kwalitatief hoogstaand adviesdocument worden voorgelegd. Hierin staan tevens de benodigde aanpassingen beschreven. Dit om concreet aan te geven op welke wijze welke winsten gehaald kunnen worden.