Doelstelling

ERP2Optimize heeft zich tot doel gesteld organisaties een dermate toegevoegde waarde te bieden, dat de inzet van onze consultants binnen een half jaar is terug verdiend, waardoor de inzet gezien kan worden als investering in plaats van kosten.