Projectenlijst

Hieronder ziet u een overzicht van projecten waar wij (al dan niet recentelijk) werkzaamheden hebben verricht of bij betrokken zijn geweest. Dit geeft een indicatie van wat de ervaring van ERP2Optimize is.

Ondersteuning Functioneel Beheer
Vanaf 2006 is Hanco actief binnen Equens. In eerste instantie als vervanger van een vertrekkende medewerker, later verantwoordelijk voor diverse (soms kleine) optimalisatie projecten. Zo heeft Hanco onder andere het verlof proces, maar ook het beoordelingen systeem vervangen door gebruik te maken van standaard Oracle HRMS functionaliteit.

Ook is Hanco betrokken geweest bij de implementatie van OTL. Binnen HRM is het proces van overwerk registratie, beheersing en uitbetaling volledig geautomatiseerd door gebruikmaking van de OTL input en beperkt maatwerk.

Afgelopen jaar is Hanco verantwoordelijk geweest voor het testen van de upgrade naar Oracle CU2 en de overgang van Windows naar Linux. Beide trajecten zijn succesvol afgerond.

Op dit moment is Hanco vanuit klant perspectief verantwoordelijk voor de implementatie van BI@Apps als vervanger van Oracle Discoverer.

Project: Pro HR:
Binnen het project Pro HR was Hanco verantwoordelijk voor het inrichten van de standaard Oracle HRMS - LogicaCMG Paso interface. Gedurende dit traject heeft Hanco aangetoond dat mede door zijn inspanning in een zeer korte tijd een werkend resultaat neer kon worden gezet. Aangezien de rest van de Oracle HRMS implementatie door een derde partij is uitgevoerd heeft Hanco daar niets mee van doen gehad.

Project: Mensen met Pit
Binnen het implementatie traject van de Gemeente Rotterdam was Hanco verantwoordelijk voor het opstellen van functioneel ontwerpen van Oracle HRMS naar de Arbo-diensten en het opstellen van een functioneel ontwerp ten behoeve van de conversie van PIR (het vorig Salarisverwerkingssysteem van Pink Roccade) naar Oracle HRMS.

Daarnaast heeft Hanco het functionele gedeelte met betrekking tot het onderhoud van de interface naar de PASO salarisverwerking voor zijn rekening genomen.

Na de Go live is Hanco verantwoordelijk geworden voor de 2e lijn support (Functioneel beheer) van het KCR. Hierin heeft hij vanuit de beheerrol een goede bijdrage geleverd aan het gebruik, de verbetering en het verder benutten van het Oracle HRMS systeem.

Implementatie Oracle HR:
Bij Telenet was er sprake van een reeds bestaande implementatie van andere modules dan HR. Nadat er een verzoek werd gedaan ook de HR module te implementeren heeft Hanco een analyse gemaakt van de impact voor de huidige inrichting en een voorstel tot aansluiting van HR bij de bestaande inrichting. Dit door het opstellen van een impactanalyse document met de adviezen ter implementatie van HR in deze omgeving. Bij dit advies waren met name de integratie aspecten met de overige modules van groot belang.

Vooronderzoek implementatie Standaard Oracle HR:
Bij Kruidvat wilde het management weten in hoeverre de standaard Oracle HRMS functionaliteiten aan zouden sluiten bij de huidige werkzaamheden. Daarvoor heeft Hanco een aantal workshops gegeven met betrekking tot de implementatie van standaard Oracle HRMS. Dit om op basis van de uitkomst van deze workshop een vertaling te kunnen maken van de eisen en wensen met betrekking de huidige HR functionaliteit naar Oracle HRMS. Conclusie van dit onderzoek was dat Oracle HRMS niet aansloot bij de eisen en wensen van de klant en er is door het Kruidvat gekozen voor het maken van maatwerk.

Optimalisatie gebruik Oracle HRMS:
Bij NEN is gestart met het optimaliseren van de bestaande Oracle HRMS inrichting en de implementatie van een koppeling naar CMG Total PayCare. Hanco heeft hierbij de applicatieconsultant ondersteund bij het doen van de inrichting/aanpassing. Verder heeft hij de HR organisatie van de klant ondersteund bij het nemen van inrichtingsbesluiten en het maken van een Functioneel ontwerp voor de salarisinterface naar CMG’s Total PayCare.(TPC)
Een ander niet onbelangrijk spoor was de implementatie van Oracle Training administratie. Hierin heeft Hanco de organisatie begeleid bij het uitbreiden van de bestaande functionaliteit met betrekking tot de training administratie.

Implementatie Oracle HRMS met Interface naar Payfact:
Vanuit de Teva group (waar Pharma Chemie onderdeel van is) was besloten om Oracle HRMS te implementeren. Nederland was hierbij het startland en dus ook de leidende factor in het geheel. Hanco heeft hierin zijn bijdrage geleverd door de applicatieconsultant te ondersteunen bij de keuze van de inrichting van de Oracle HRMS applicatie. Verder is Hanco een belangrijke factor geweest in het adviseren van de HR organisatie van de klant bij het nemen van inrichtingsbesluiten.

Implementatie Oracle HRMS met interface naar LOSA:
Bij Boskalis is men gestart met het in kaart brengen van de processen, die vervolgens als basis dienden voor de inrichting van Oracle HRMS. Hanco heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld in het vertalen van de processen naar de Oracle inrichting en het waarborgen van het optimaal benutten van de integratie aspecten. Dit omdat Boskalis had gekozen voor het PSA (Professional Service Automation) concept waarin HR een belangrijke rol speelt.
Verder heeft Hanco zijn bijdrage geleverd bij het ondersteunen van de HR organisatie van de klant bij het nemen van inrichtingsbesluiten.

Implementatie Oracle HRMS met interface naar Pion:
Bij AVR is men gestart met het in kaart brengen van de processen. Vervolgens was Hanco betrokken bij het vertalen van deze processen naar de inrichting van Oracle HRMS. Ook in dit traject was de integratie met de overige Oracle modules van groot belang, omdat ook hier was gekozen voor een ERP systeem tbv het ondersteunen van de dienstverlening. De activiteiten van Hanco hebben geleid tot een blauwdruk, waarin de mapping stond beschreven van de huidige processen naar de Oracle HRMS applicatie.
Verder heeft Hanco in dit traject een collega applicatieconsultant ondersteund bij de inrichting van de Oracle HRMS applicatie en de HR organisatie van de klant bij het nemen van inrichtingsbesluiten.

Haalbaarheidsstudie Vervanging SAP door Oracle:
ECT Rotterdam is evenals Kruidvat onderdeel van Hutchison Whampoa. Deze moederorganisatie heeft besloten om Oracle applications wereldwijd uit te rollen. Binnen ECT is gestart met een Fit-Gap analyse t.b.v. de vervanging van SAP door Oracle. Hanco was hierin verantwoordelijk voor de analyse van de huidige SAP HR processen inclusief de ECT specifieke eisen en wensen. Vervolgens heeft Hanco een mapping gemaakt van de SAP HR processen en ECT requirements naar de Oracle HRMS functionaliteiten.

Dit alles heeft geleid tot een blauwdruk met daarin alle processen uitgewerkt naar Oracle EBS. Door de brede kennis van Hanco in dit soort integratie projecten, waarbij de integratie met modules als projects, inkoop en finance een belangrijke rol spelen, is Hanco steeds de sparring partner.

Implementatie Oracle HRMS:
Landis had de intentie om de gehele Oracle e-business suite te implementeren. In eerste instantie voor hun eigen organisatie en later om deze processen aan te bieden als service provider voor andere organisaties. Hanco was in dit project verantwoordelijk voor de definitie van de architectuur van Oracle HRMS in relatie met de overige modules. Vervolgens was Hanco verantwoordelijk voor het maken van een functionele mapping van de requirements naar de Oracle HRMS functionaliteit.

Interne ontwikkeling betreffende implementatie strategie:
LogicaCMG had besloten een concept te creëren voor haar eigen implementatiestrategie. In dit concept is de technische implementatie van het ERP systeem slechts een klein onderdeel van het geheel. Door middel van een "standaard" inrichting van de Oracle HRMS module, wat direct als basis gebruikt kon worden voor de implementatie, bleef er vervolgens voldoende tijd over om van het onderdeel verandermanagement om datgene uit het systeem te halen wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde biedt. Als Expert op het gebied van Oracle HRMS was Hanco verantwoordelijk voor het definiëren van de standaard set-up.

Oracle Education:
Hanco heeft voor Oracle Education meerdere cursussen verzorgd voor aankomend implementatie consultants. Hierbij werd Hanco gevraagd voor het geven van de Oracle HRMS bootcamp waar de volgende onderdelen bij behoren: core HRMS, SSHR, Competentie management, Carière management, Verlof, werving en selectie als ook de Oracle HRMS overview voor geïntresseerde managers.

Implementatie Oracle HRMS voor de Vrijwilligersadministratie:
Het Nederlandse Rode Kruis heeft ervoor gekozen om Oracle HRMS te implementeren ten behoeve van de vrijwilligersadministratie en de interne HR-administratie. Hanco was in dit project verantwoordelijk voor het analyseren van de huidige processen van de vrijwilligersadministratie en het maken van de vertaling van deze processen naar Oracle HRMS. Hanco was in dit proces ook verantwoordelijk voor het functioneel ontwerp van de conversie met daarin de mapping van het oude systeem naar het nieuwe Oracle HRMS systeem van 14.000 vrijwilligers.